Projekte të veçanta

IDRAMEDIA, si njësi e Monitorimit të medias dhe e Inteligjencës i shërben nevojave të institucioneve komerciale dhe jo-komerciale. Gjatë përvojës sonë kemi patur mundësi të punojmë me aktorët kryesorë të reklamave vendore, si dhe me institucionet dhe organizatat ndërkombëtare. Në paragrafët e mëposhtëm përfshijmë disa nga projektet tona më të rëndësishme.

  • Kolibri – Një platformë mediatike novative 

“Kolibri”, është një platformë lajmesh në internet, e cila ofron përmbledhje ditore të lajmeve në kohë reale, në fusha dhe tema me interes për përdoruesit e saj. Në formatin e një aplikacioni për shpërndarjen e informacionit, Kolibri përfshin elemente të veçantë në design dhe është i lehtë në përdorim duke mbuluar një fushë të gjerë tematikash si: politika, ekonomia, kultura, arsimi, etj. IDRAMEDIA furnizon “Kolibri” çdo ditë me lajme dhe histori nga burimet e mediatike në vend. Aplikacioni është i disponueshëm për përdorim publik dhe mund të personalizohet bazuar në preferencat e  përdoruesve, duke filtruar dhe shfaqur lajmet më me interes.

  • Monitorimi i Përmbajtjes në Media – Rrjeti i Informacionit të BE-së (Janar 2016 – në vazhdim)

IDRAMEDIA ofron një “Briefing Morning”,  përmbledhje e qartë dhe koncize e lajmeve, që përmban lajmet lidhur me BE-në, çështjet kryesore politike, sociale dhe ekonomike të ditës, si dhe raportet e mbulimit mediatik ad-hoc me interes për Delegacionin e BE-së në Shqipëri. IDRAMEDIA ka përgatitur për Bashkimin Evropian raporte ditore mbi monitorimin e të përditshmeve në Shqipëri,  shërbimin “press clipping” që reflekton lajmet e ditës shpërndarë në mënyrë elektronike, përmbledhjet e shkurtra të titujve dhe paragrafeve në media, njoftimet ditore, etj.

  • Zgjedhjet Parlamentare (2013) Mbulimi i Medias – në bashkëpunim me Memo 98

IDRAMEDIA ka monitoruar në mënyrë sistematike mbulimin e medias lidhur me Zgjedhjet Parlamentare 2013 gjatë periudhës së fushatës zgjedhore (24 Maj – 15 Qershor). Ky projekt u realizua në bashkëpunim me Organizatën e Monitorimit Mediatik Sllovake Memo 98,  me mbështetjen e Fondacionit të Shoqërisë së Hapur në Shqipëri (OSFA) dhe Fondacionit Kombëtar për Demokraci (NED). Projekti vlerësoi performancën e medias në sigurimin e mbulimit objektiv dhe të balancuar të kandidatëve dhe platformave të tyre zgjedhore, në mënyrë që qytetarët e Shqipërisë të mund të bënin zgjedhje të mirëinformuara në kutinë e votimit. Në këtë kuadër, IDRAMEDIA ka monitoruar 8 Televizione (TVSH, Top Channel, Klan TV, Vizion +, News24, OraNews, ABCNews dhe Albanian Screen) si dhe 8 gazeta (Panorama, Gazeta Shqiptare, Koha Jone, Shekulli, , Gazeta Mapo dhe Dita).

  • Monitorimi i Medias mbi Sektorin Bankar dhe Financiar – Banka Botërore 2013-2014

IDRAMEDIA, ka monitoruar në të gjitha mediat e shkruara, si dhe faqet e internetit dhe portalet online mbi sektorin financiar dhe bankar në Shqipëri. Përmes përdorimit të teknologjisë së indeksuar të fjalëve  të përcaktuar në bashkëpunim me Bankën Botërore, ne kemi dërguar raporte ditore për sektorët e mësipërm të interesit. Secila nga këto raporte përmbante të gjithë informacionin e nevojshëm për çdo publikim të medias, së bashku me kopjet përkatëse të skanuara të secilit artikull ose reportazh.

Më tej, për secilën nga ngjarjet dhe aktivitetet e organizuara nga Banka Botërore, IDRAMEDIA siguroi raporte të veçanta që paraqesin një panoramë të plotë se si media përshkuan ngjarje/veprimtari të tilla. Të gjitha këto, ndihmuan Bankën Botërore në planifikimin e strategjive të mbulimit në media mbi komunikimin dhe imazhin e saj, duke dhënë informacionin e duhur mbi zhvillimet e reja në sektorin financiar dhe bankar.

  • “RAPORTO! SHPETO! & Linja Kombëtare 116006 “- Monitorimi i mediave i aktiviteteve të ndërgjegjësimit – World Vision

Aplikacioni, “Raporto! Shpeto !, dhe linja telefonike kombëtare 116006 “u lancua më 16 qershor 2014 si pjesë e projektit njëvjeçar të quajtur” Trajtimi i Trafikimit të Personave përmes Zgjidhjeve të Teknologjisë Mobile “. Një projekt i financuar nga USAID dhe NetHope, i zbatuar në Shqipëri nga World Vision Albania në partneritet me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Fondacionin Vodafone Albania. Qëllimi i këtij projekti ishte futja e teknologjisë mobile si një mjet efektiv për të raportuar  rastet e dyshuara të trafikimit të njerëzve. IDRAMEDIA drejtoi monitorimin dhe raportimin e këtyre aktiviteteve të shpërndara në mediumet e ndryshme mediatike. Sipas specifikave të shërbimit, procesi përfshiu monitorimin e të gjitha lajmeve të lidhura me projektin në mediat e shkruara, faqet e internetit në vend dhe subjektet televizive nga 16 qershor deri më 25 shtator 2014. Procesi i monitorimit përmbante një list media e mirëpërcaktuar, portalet dhe subjektet televizive të zgjedhura nga World Vision Albania, nga të cilat:

30 të përditshmet dhe revistat mme tirazhin më të lartë,

15 faqet e internetit dhe portaleve online më të njohura,

11 kanale televizive më të shikuara

  • Greqia dhe marrëdhëniet shqiptaro-greke në mediat e shtypura shqiptare 2014 – Instituti Shqiptar i Studimeve Ndërkombëtare (AIIS)

Instituti Shqiptar i Studimeve Ndërkombëtare (AIIS), në bashkëpunim me IDRAMEDIA, ka realizuar monitorimin e mediave të shtypura shqiptare prej Janarit 2014 deri në Korrik 2014, për katër gazetat kryesore ditore (Shqip, Mapo, Panorama dhe Tirana Times). IDRAMEDIA siguroi AIIS-in me një bazë të dhënash gjithëpërfshirëse të artikujve dhe funksionit në subjektin e lidhur duke përdorur teknologjinë e indeksuar të fjalëve në vend. Si pjesë e projektit, AIIS rishikoi dhe analizoi materialet e shtypit shqiptar të materialeve të paraqitura nga IDRAMEDIA dhe botoi gjetjet kryesore në lidhje me peizazhin mediatik shqiptar dhe dimensionet e shumta të marrëdhënieve shqiptaro-greke.

  • PR Monitorimi i kompanive vendase

IDRAMEDIA ka bashkëpunuar me kompanitë kryesore të PR në Shqipëri që vlerësojnë imazhet e emrave të markave kryesore. Që sot, ne ofrojmë shërbimet tona të monitorimit të përmbajtjes në baza ditore për:

  • PublixPR, kompania PR e zgjedhur për Vodafone Albania dhe Alpha Bank,
  • V + O Communications, kuratorë të marrëdhënieve publike të AMC / Telekom Albania,
  • Source One, klient i Banker’s Petroleum dhe Banka Kombëtare Tregtare (BKT