Advertising Media Coverage for Print outlets

Shtypi i shkruar (Shqiperi)
Panorama Gazeta Shqiptare Telegraf Gazeta 55 Intervista
Standard Dita Alb. Daily News Integrimi Paloma
Shqiptarja Sot Ballkan Monitor Tirana Times
Celesi RD Koha Jone SportExpress Panorama Sport
Mapo Shekulli
Shtypi i shkruar (Kosove)
Koha Ditore Koha Ditore Zeri Bota Sot Epoka e Re